Forex Trading

Kolejne miliardy złotych popłyną do akcjonariuszy PKO BP w formie dywidendy

Wszystkie wyniki przedstawione na stronie internetowej mają charakter historyczny, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Cena jednostki UFK inwestującego w jednostki uczestnictwa danego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego jest identyczna z ceną jednostki uczestnictwa tego Funduszu. Powyższe zestawienie ma jedynie charakter informacyjny, a przedstawione wyniki Funduszy …

Kolejne miliardy złotych popłyną do akcjonariuszy PKO BP w formie dywidendy Read More »

Strategia JR Holding ASI zakłada 200-500 mln zł inwestycji w l 2021-2022

Pierwszą z wymienionych branż jest „transformacja energetyczna”, czyli poszerzony zakres inwestycyjny OZE. Branże Deeptech i przemysł kosmiczny zostaną w myśl nowej strategii, połączone w jeden obszar, natomiast do projektów biotech dołączą projekty med-tech. Ze względu na obecność w aktualnym portfelu spółek, których działalność jest oparta o sztuczną inteligencję oraz atrakcyjne perspektywy takich projektów dotychczasowa branża „cyfrowy …

Strategia JR Holding ASI zakłada 200-500 mln zł inwestycji w l 2021-2022 Read More »

OPEX, a CAPEX w kontekście utrzymania firmowej infrastruktury IT

Stąd też w modelu DCF oblicza się wartość całej firmy na podstawie przepływów FCFF, dyskontuje przy stopie WACC, sumuje (razem z wartością rezydualną), a następnie od rezultatu odejmuje się wartość długu netto[2]. Przy ocenie rentowności projektu inwestycyjnego do wydatków operacyjnych należy zaliczyć również utracone korzyści. Do wydatków nie zaliczymy natomiast amortyzacji, która nie jest przepływem …

OPEX, a CAPEX w kontekście utrzymania firmowej infrastruktury IT Read More »

Liam Hemsworth jako Geralt Zdjęcia z planu 4. sezonu Wiedźmina!

Geralt podróżował konno, a wszystkim swoim koniom nadawał takie samo imię – Płotka. Ciekawym aspektem wiedźmina jest także jego wiek, który nigdy nie został dokładnie określony. Andrzej Sapkowski przyznał kiedyś, że wiedźmińskie lata płyną wolniej niż ludzkie i Geralt zawsze będzie wyglądał na młodszego, niż w rzeczywistości jest. W trakcie akcji Chrztu ognia wiedźmin miał, …

Liam Hemsworth jako Geralt Zdjęcia z planu 4. sezonu Wiedźmina! Read More »

BDSwiss WebTrader BDSwiss

The industry-leading platform allows you to trade with confidence and security. BDSwiss has a median execution speed of 75.8 milliseconds, executes 96.5% of all trades in under 2.0 seconds, and has zero-to-positive slippage on 77.8% of orders without requotes. It confirms deep liquidity and no interference with orders, making it an excellent Forex broker. There …

BDSwiss WebTrader BDSwiss Read More »